Thread Lift

ร้อยไหม (Thread Lift)

การร้อยไหม (Thread lift) คือการใช้ไหมละลายร้อยเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณต่างๆ เพื่อยกกระชับผิวขึ้น โดยผิวของเส้นไหมจะมี

หน้า: 1 2 3 4